officiele documenten

1°Statuten
2° Huishoudelijk Reglement
3° Officiële Erkenning Seniorenraad
4° Subsidereglement

1° Statuten
Lees HIER

2° Huishoudelijk reglement

3° Officiële Erkenning Seniorenraad
De Seniorenraad werd opgericht op 28 april 1982 en de oorspronkelijke statuten werden in datzelfde jaar opgemaakt. Nadien werden zij herhaaldelijk aangepast, naargelang er daartoe behoefte was.
Zij werden ook telkens door het College van Burgemeester en Schepenen en door de Gemeenteraad goedgekeurd.
Dit gebeurde een laatste keer op 26/06/2007, waardoor de Seniorenraad opnieuw werd bevestigd als officieel adviesorgaan.

4° Subsidereglement
Lees HIER