vorming

1° Computerlessen

1° Computerlessen
Deze lessen vorden gegeven op maat van senioren, door gekwalificeerde leerkrachten van  KISP Ternat en volgens het programma van het Ministerie, Centrum Voor Volwassenenonderwijs.


Voor programma en lessenrooster van het 2 de semester 2023-2024: lees HIER
V
oor programma en lessenrooster van het 1ste semester 2023-2024: lees HIER

Voor programma en lessenrooster van het 1ste semester 2022-2023: lees HIER
Voor programma en lessenrooster van het 2de semester 2022-2023: lees HIER

Voor programma en lessenrooster van het 1ste semester 2021-2022: lees HIER
Voor programma en lessenrooster van het 2de semester 2021-2022: lees HIER

Voor programma en lessenrooster van het1ste semester 2020-2021: lees HIER
Voor programma en lessenrooster van het 2de semester 2020-2021: lees HIER

Voor programma en lessenrooster van het 1ste semester 2019-2020: lees HIER
Voor programma en lessenrooster van het 2de semester 2019-2020: lees HIER

Voor programma en lessenrooster van het 1ste semester 2018-2019: lees HIER
Voor programma en lessenrooster van het 2de semester 2018-2019: lees HIER


Voor programma en lessenrooster van het1ste s emester 2017-2018 : lees HIER
Voor programma en lessenrooster van het 2de semester 2016-2017 : lees HIER