SENIORENGIDS

Ter gelegenheid van de opening van de Seniorenweek op 22 october 2010 werd de eerste Seniorengids van Dilbeek gelanceerd.

De Seniorengids wordt om de 3 jaar uitgegeven. Hij bevat heel wat gegevens die voor senioren in hun dagelijks leven nuttig kunnen zijn. Er wordt voor gezorgd dat hij na elke nieuwe uitgave bij de +/- 11.000 senioren aan huis terecht komt.
Hij wordt ook overhandigd door de Dienst Welzijn en Preventie aan elke persoon die langs komt om zijn aanvraag voor pensioen in te dienen.
Wij hopen dat hij vaak wordt geraadpleegd en dat men ook vindt hetgeen men zoekt.
Zoals in het voorwoord vermeld noteren wij gaarne elke kritiek om onze volgende uitgave, die gepland is voor eind 2026, te verbeteren.


Seniorengids 2024-2027 : lees HIER