inleiding - snelberichten

1° Periodieke Bijwerking
2° Wijzigingen
3° Vragen, suggesties en opmerkingen van bezoekers
4° Snelberichten

1° Periodieke Bijwerking
Deze website wordt in het begin van de maanden januari, maart, mei, juli, september en november bijgewerkt.
Dit neemt niet weg dat dringende informatie of wijzigingen tussentijds kunnen worden aangebracht; de datum van de laatste wijziging wordt in dat geval vermeld onderaan de indexpagina.
De knoppen in de linker marge van de index verwijzen naar de rubieken van deze website. De onderwerpen per rubriek worden vermeld bij het begin der rubrieken.

2° Wijzigingen
Op 1 juli2024
werden wijzigingen aangebracht in de volgende rubriek:
Vaste Info Nieuwsbrieven -Jaarindex


3° Vragen, suggesties en opmerkingen van bezoekers van deze website
Alle mededelingen, suggesties of vragen met betrekking tot inhoud, voorstelling, lettergrootte zijn uiteraard welkom en dienen uiterlijk 5 dagen vóór de volgende bijwerking te worden meegedeeld per e-mail aan seniorenraad@dilbeek.be ter attentie van de Voorzitter van de Seniorenraad
In de mate van het mogelijke zal daaraan gevolg worden gegeven.

4° Snelberichten
Deze rubriek bevat tussentijdse dringende informatie.
Consulteer daarom regelmatig deze website en vooral deze rubriek

Men kan een boodschap,een vraag of een te behandelen onderwerp doorgeven:
- per post aan:   Voorzitter van de Seniorenraad
      p/a Dienst Welzijn & Preventie - Itterbeeksebaan 208 te 1701 Dilbeek
- per e-mail aan: seniorenraad@dilbeek.be
Dit kan ten allen tijde gebeuren.

De verzender van een bericht is vriendelijk verzocht naam, adres, telefoon en eventueel
e-mail te vermelden.
Aan anonieme boodschappen wordt geen enkel gevolg gegeven.