Adviezen - Beleidsplan - doelstellingen - MEMORANDUM


1° Adviezen

2° Beleidsplan
3° Doelstellingen
1° Adviezen
a) Aan gemeentebestuur

-Advies 2021-3 Lees HIER
-Advies 2021-2 Lees HIER
-Advies 2021-1 Lees HIER
-SR 2013/1 - Afsluiting gemeenteplein op wekelijkse marktdagen: Lees HIER
-advies: Lees HIER
-evaluatie: Lees HIER
-SR 2013/2 - Bushokjes in omgeving van Woonzorgcentra: Lees HIER
-SR 2013/3 - Aankoop Postgebouw: Lees HIER
-SR 2013/4 - Zitbanken: Lees HIER
-SR 2013/5 - Postbussen Breugeldal: Lees HIER

b) Aan Politie
-----Eindverslag Provinciale Commissie Criminaliteitspreventie: Lees HIER

2° Seniorenbeleidsplan
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen wordt om de 6 jaar een voorstel van Seniorenbeleidsplan opgemaakt en voorgelegd aan de verschillende politieke partijen, de andere officiële adviesrasen en de diensten van de gemeente en OCMW.
2012 : Lees HIER
2018 : Lees HIER

3° Doelstellingen Seniorenraad
Lees HIER

4° Memorandum Verkiezingen 2024
Lees HIER